facebook-pixel
สวัสดีเราจะช่วยคุณได้อย่างไร?
ตุลาคม 25, 2023

บุคคลจํานวนมากมักมุ่งสู่ประเทศที่เสนอ โปรแกรม Citizenship by Investment (CBI) ที่ "ง่าย" ด้วยเหตุผลในทางปฏิบัติหลายประการ ความสามารถในการจ่ายมีบทบาทสําคัญในตัวเลือกนี้ เนื่องจากเกณฑ์การลงทุนขั้นต่ําที่ต่ํากว่าจะขยายขอบเขตคุณสมบัติสําหรับผู้เข้าร่วมที่คาดหวัง นอกจากนี้ เสน่ห์ของขั้นตอนการสมัครที่คล่องตัว ซึ่งทําเครื่องหมายด้วยระบบราชการที่ลดลงและเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว อยู่ที่ความสามารถในการเร่งการได้มาซึ่งหนังสือเดินทางเล่มที่สอง ในที่สุดความน่าดึงดูดใจของโปรแกรมดังกล่าวประกอบกับข้อกําหนดเบื้องต้นที่ผ่อนปรนซึ่งอาจรวมถึงการไม่มีถิ่นที่อยู่ภาคบังคับหรือการสอบวัดระดับภาษา ข้อกําหนดที่เข้มงวดน้อยกว่าเหล่านี้ช่วยให้ผู้สมัครมีความยืดหยุ่นในการรักษาภาระผูกพันที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในขอบเขตของธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัว

โดยรวมแล้วการควบรวมกิจการขององค์ประกอบเหล่านี้ทําให้โปรแกรม CBI ในลักษณะนี้น่าสนใจอย่างมากสําหรับผู้ที่ค้นหาเส้นทางที่สะดวกและคุ้มค่าในการรักษาความปลอดภัยหนังสือเดินทางเล่มที่สอง

พื้นฐานของการเป็นพลเมืองโดยการลงทุน

โปรแกรม CBI อนุญาตให้บุคคลได้รับหนังสือเดินทางเล่มที่สองโดยบริจาคเงินจํานวนมากให้กับประเทศเจ้าบ้าน โปรแกรมเหล่านี้ได้รับความนิยมเป็นพิเศษในหมู่นักธุรกิจ นักลงทุน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการได้รับประโยชน์จากการเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าและการเข้าถึงโอกาสต่างๆ ทั่วโลก ต่อไปนี้คือปัจจัยสําคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อสํารวจโปรแกรม Citizenship by Investment (CBI):

  • ข้อกําหนดการลงทุนขั้นต่ํา: นี่คือจํานวนเงินขั้นต่ําที่คุณต้องลงทุนในประเทศเจ้าภาพ การลงทุนอาจอยู่ในรูปของการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือตัวเลือกการลงทุนอื่น ๆ
  • เวลาดําเนินการ: เวลาที่ใช้ในการประมวลผลใบสมัครของคุณและให้สัญชาติ
  • ข้อกําหนดด้านถิ่นที่อยู่: โปรแกรมกําหนดให้คุณต้องใช้เวลาในประเทศเจ้าภาพหรือไม่

โดมินิกา

ความต้องการลงทุน: $100,000

ระยะเวลาดําเนินการ: ภายใน 6 เดือน

ข้อกําหนดด้านถิ่นที่อยู่: ไม่มี

ภายใต้โครงการลงทุนด้านสัญชาติของโดมินิกา ไม่มีข้อกําหนดการเยี่ยมเยียนเป็นการส่วนตัวหรือถิ่นที่อยู่ทางกายภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเส้นทางที่สะดวกและเข้าถึงได้ในการได้รับสัญชาติ โครงการหนังสือเดินทางโดมินิกาได้รับการรับรองตามกฎหมายตั้งแต่ปี 1993 โดยให้กรอบการทํางานที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับแก่พลเมืองที่คาดหวัง นอกจากนี้ โปรแกรมยังมีการเก็บภาษีน้อยที่สุด ยกเว้นบุคคลจากความมั่งคั่ง ของขวัญ มรดก กําไรจากการขาย และภาษีเงินได้ต่างประเทศ ซึ่งจะให้ผลประโยชน์ทางการเงินแก่พลเมืองของตน โดมินิกายังยอมรับการถือสองสัญชาติ โดยอนุญาตให้บุคคลถือสัญชาติตลอดชีพที่เพิกถอนไม่ได้นอกเหนือจากสัญชาติที่มีอยู่ กระบวนการได้มาซึ่งสัญชาติโดมินิกาได้รับการออกแบบให้ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพโดยมีกรอบเวลาสั้นพอสมควรหกเดือนซึ่งเป็นเส้นทางที่คล่องตัวและรวดเร็วในการได้รับสัญชาติใหม่

ประเทศเซนต์ลูเซีย

ความต้องการลงทุน: $100,000

ระยะเวลาดําเนินการ: 3-4 เดือน

ข้อกําหนดด้านถิ่นที่อยู่: ไม่มี

โปรแกรมการถือสัญชาติเซนต์ลูเซียโดยการลงทุนยังมาพร้อมกับข้อกําหนดการเข้าพัก ในฐานะพลเมืองของเซนต์ลูเซีย คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย รวมถึงอิสระในการใช้ชีวิต ทํางาน เรียน และเดินทางเข้าและออกจากประเทศโดยไม่มีอุปสรรค นอกจากนี้พลเมืองที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ไม่ต้องเสียภาษีใด ๆ ระบบการจัดเก็บภาษีได้รับการออกแบบให้มีผลกระทบน้อยที่สุดโดยไม่มีการเก็บภาษีจากความมั่งคั่งของขวัญมรดกรายได้จากต่างประเทศหรือกําไรจากการลงทุน เซนต์ลูเซียยังยอมรับการถือสองสัญชาติภายในโปรแกรม CBI โดยให้สัญชาติตลอดชีพที่เพิกถอนไม่ได้ ขั้นตอนการสมัครนั้นตรงไปตรงมา และการเยี่ยมชมส่วนบุคคลไม่จําเป็นสําหรับการสมัครที่จะได้รับการอนุมัติ

แอนติกาและบาร์บูดา

ความต้องการลงทุน: $130,000

ระยะเวลาดําเนินการ: 3-4 เดือน

ข้อกําหนดด้านถิ่นที่อยู่: ไม่มี

โครงการสัญชาติแอนติกาและบาร์บูดานั้นเป็นมิตรกับครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุญาตให้คู่สมรสและบุตรที่มีอายุต่ํากว่า 30 ปีมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติในขณะที่ผู้ปกครองที่มีอายุมากกว่า 55 ปีอาจสมัครเป็นผู้อยู่ในความอุปการะเพื่อให้แน่ใจว่ามีแนวทางที่ครอบคลุมในการรวมครอบครัว แอนติกาและบาร์บูดามีข้อได้เปรียบในการเก็บภาษีน้อยที่สุดโดยไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากความมั่งคั่งและรายได้จากต่างประเทศดังนั้นจึงให้ผลประโยชน์ทางการเงินแก่พลเมือง การยอมรับการถือสองสัญชาติช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจทําให้บุคคลสามารถถือได้หลายสัญชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศนี้มีสกุลเงินที่มีเสถียรภาพซึ่งถูกตรึงไว้กับดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี 1976 ซึ่งมีส่วนช่วยในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงสําหรับพลเมือง

เกรเนดา

ความต้องการการลงทุน: $150,000

ระยะเวลาดําเนินการ: 3-4 เดือน

ข้อกําหนดด้านถิ่นที่อยู่: ไม่มี

เกรเนดายังค่อนข้างง่ายที่จะได้รับหนังสือเดินทางเล่มที่สองผ่านโปรแกรม CBI ซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายสําหรับนักลงทุนที่คาดหวัง เมื่อผู้สมัครได้รับหนังสือเดินทางเกรเนเดียนแล้วพวกเขาจะได้รับโอกาสในการยื่นขอวีซ่านักลงทุน E-2 สําหรับสหรัฐอเมริกาแม้ว่าสิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าตัวเลือกนี้มีเงื่อนไขเมื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดการพํานักสามปีในเกรเนดา

โปรแกรม CBI ของเกรเนดา ไม่จําเป็นต้องมี ข้อกําหนดด้านถิ่นที่อยู่สําหรับการปรากฏตัวทางกายภาพในขณะที่กําลังดําเนินการสมัครทําให้ผู้สมัครต่างชาติสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้เกรเนดายังมีข้อได้เปรียบในการเก็บภาษีน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยไม่ต้องเสียภาษีจากรายได้จากต่างประเทศซึ่งให้ผลประโยชน์ทางการเงินที่น่าสนใจ เกรเนดาก็ยอมรับการถือสองสัญชาติเช่นกันทําให้บุคคลสามารถถือทั้งสัญชาติเกรเนเดียนและของประเทศอื่นได้พร้อมกันช่วยเพิ่มความคล่องตัวทั่วโลกและทางเลือกที่มีให้สําหรับพลเมืองของตน

เซนต์คิตส์และเนวิส

ความต้องการลงทุน: $250,000

ระยะเวลาดําเนินการ: 3-4 เดือน

ข้อกําหนดด้านถิ่นที่อยู่: ไม่มี

โครงการ สัญชาติเซนต์คิตส์และเนวิสโดยการลงทุน (CBI) ก็มีรากฐานทางกฎหมายที่มั่นคงเช่นกัน เนื่องจากได้รับการรับรองโดยรัฐบาลในกฎหมายตั้งแต่ปี 1984 ซึ่งให้ความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่พลเมืองที่คาดหวัง นําเสนอแนวทางที่คล่องตัวในการได้มาซึ่งสัญชาติ โดยไม่มีข้อกําหนดการพํานักทางกายภาพ ทําให้เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้สําหรับบุคคลที่แสวงหาสัญชาติที่สอง โปรแกรมนี้ยังโดดเด่นด้วยการเก็บภาษีน้อยที่สุดยกเว้นประชาชนจากความมั่งคั่งของขวัญมรดกและภาษีเงินได้ต่างประเทศดังนั้นจึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เอื้ออํานวย เซนต์คิตส์และเนวิสยอมรับการถือสองสัญชาติทําให้บุคคลสามารถถือหลายสัญชาติได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าใช้เวลาดําเนินการที่รวดเร็ว โดยผู้สมัครส่วนใหญ่จะได้รับหนังสือเดินทางในเวลาเพียง 3-4 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าเส้นทางที่เหมาะสมในการได้รับสัญชาติใหม่

ข้อได้เปรียบที่สําคัญของโปรแกรม CBI แคริบเบียน

ประโยชน์หลักบางประการของการได้รับหนังสือเดินทางเล่มที่สองจากแคริบเบียนคือ:

  • ความคล่องตัวที่มากขึ้น: หนึ่งในประโยชน์หลักของการได้รับสัญชาติผ่านโปรแกรมเหล่านี้คือความสามารถในการเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือด้วยวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงประเทศต่างๆทําให้การเดินทางระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
  • ตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย: โปรแกรมเหล่านี้มักจะมีตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลายเช่นอสังหาริมทรัพย์พันธบัตรรัฐบาลหรือการสนับสนุนทางการเงินโดยตรงทําให้บุคคลสามารถเลือกเส้นทางการลงทุนที่เหมาะสมกับความชอบและความสามารถทางการเงินของพวกเขา
  • ไม่มีข้อกําหนดด้านถิ่นที่อยู่: โปรแกรม CBI แคริบเบียนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้คุณอาศัยอยู่ในประเทศเจ้าภาพโดยให้ความยืดหยุ่นสําหรับผู้ที่ต้องการหนังสือเดินทางเล่มที่สองโดยไม่ต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหลัก
  • โอกาสทางธุรกิจ: หลายประเทศเหล่านี้มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งสามารถเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนที่ต้องการขยายความสนใจทางธุรกิจ
  • การรวมครอบครัว: โปรแกรมเหล่านี้มักจะอนุญาตให้คุณรวมสมาชิกในครอบครัวเช่นคู่สมรสบุตรและผู้ปกครองไว้ในใบสมัครของคุณโดยให้สิทธิประโยชน์การเป็นพลเมืองเดียวกัน

บทสรุป

การได้รับหนังสือเดินทางเล่มที่สองผ่านโปรแกรมการเป็นพลเมืองโดยการลงทุนมอบโอกาสมากมายตั้งแต่การเดินทางระหว่างประเทศที่ไม่ยุ่งยากไปจนถึงการขยายขอบเขตธุรกิจของคุณ ประเทศในทะเลแคริบเบียนของโดมินิกาแอนติกาและบาร์บูดาเซนต์คิตส์และเนวิสเซนต์ลูเซียและเกรเนดานําเสนอเส้นทางที่ง่ายที่สุดและเข้าถึงได้มากที่สุดในการเป็นพลเมืองที่สอง ข้อกําหนดที่ตรงไปตรงมาเวลาในการประมวลผลที่รวดเร็วและการไม่มีภาระผูกพันด้านถิ่นที่อยู่ทําให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสําหรับผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์

เริ่มการสมัครของคุณกับเราวันนี้!

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างและหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนําของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

ทีม ที่ปรึกษาหนังสือเดินทางเล่มที่สองมืออาชีพ ของ Premier Consultancy เป็นที่รู้จักในด้านคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและเพื่อพัฒนาความเข้าใจที่เห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ของลูกค้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย หลังจากส่งมอบหนังสือเดินทาง 500+ เล่มให้กับลูกค้าที่พึงพอใจอย่างยิ่งเรามีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงที่หามาได้ยากของเราในฐานะผู้ให้บริการตรวจคนเข้าเมืองระดับโลก