facebook-pixel ทําไมคุณไม่พลาดหนังสือเดินทางเล่มที่สอง
สวัสดีเราจะช่วยคุณได้อย่างไร?
ธันวาคม 4, 2023

ประโยชน์บางประการของหนังสือเดินทางเล่มที่สองนั้นชัดเจน สิทธิการเดินทางและถิ่นที่อยู่โดยไม่ต้องขอวีซ่าในประเทศใหม่ แต่เรามาดูกันดีกว่าว่า โครงการสัญชาติ นําเสนออะไรจริงๆ: ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองผ่านการเคลื่อนย้ายทั่วโลก

ธุรกิจ

เข้าถึงตลาดใหม่เงื่อนไขทางธุรกิจที่เอื้ออํานวยและโอกาสในการลงทุนในประเทศอื่น ๆ ความสามารถในการเดินทางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วช่วยให้คุณสามารถสํารวจความเป็นไปได้ใหม่ ๆ และดําเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพื่อขยายธุรกิจหรือพอร์ตการลงทุนของคุณดําเนินการตามแผนของคุณอย่างแม่นยําและปรับให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงและโลกาภิวัตน์ความเป็นสากลของสินทรัพย์ของคุณเป็นสิ่งสําคัญต่อความแข็งแกร่งและความอยู่รอดในอนาคต เราจะเจาะลึกลงไปในความเสี่ยงในบทความนี้ แต่การมี บริษัท บัญชีธนาคารและสินทรัพย์ทางกายภาพและการเงินในหลาย ๆ แห่งไม่เพียง แต่เป็นที่ต้องการ แต่รอบคอบเนื่องจากผลกระทบที่ "หดตัว" ของโลกาภิวัตน์ได้นําความเสี่ยงมาใกล้เคียงกับโอกาส โลกของเราเชื่อมโยงกันมากจนวิกฤตการณ์ทางการเมืองและสังคมที่ดูเหมือนโดดเดี่ยวสามารถรั่วไหลไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเงินที่โดดเดี่ยวน้อยลงได้อย่างง่ายดาย การกระจายความมั่งคั่งของคุณและการลงทุนในสถานที่หลายแห่งซึ่งแต่ละแห่งมีความปลอดภัยที่แตกต่างกันจากความเสี่ยงที่แตกต่างกันให้ความอุ่นใจมากกว่าการมีไข่ทั้งหมดของคุณในตะกร้าของประเทศบ้านเกิดของคุณ

รัฐบาลไม่มีอะไรถ้าไม่สามารถคาดเดาได้และแรงกดดันทางการเมืองและสังคมอาจนําไปสู่นโยบายทางธุรกิจและการเงินที่น่าตกใจและไม่คาดฝัน การมีสินทรัพย์ที่ครอบคลุมโดยเขตอํานาจศาลที่แตกต่างกันคือการป้องกันข้อ จํากัด อย่างฉับพลันและความยืดหยุ่นของการลงทุนหลายครั้งช่วยลดผลกระทบของนโยบายส่วนบุคคลที่มีต่อความมั่งคั่งโดยรวมของคุณ

ภาษี

รัฐบาลส่วนใหญ่ที่เสนอสัญชาติโดยโปรแกรมการลงทุนมีกฎภาษีที่ดีสําหรับประชาชนรวมถึงไม่มีภาษีความมั่งคั่งของขวัญมรดกรายได้จากต่างประเทศหรือกําไรจากการลงทุน การเข้าถึงระบอบภาษีที่แตกต่างกันสามารถนํามาซึ่งผลประโยชน์ไม่ต้องพูดถึงความพร้อมของธนาคารในต่างประเทศของบัญชีที่มีการทําธุรกรรมระหว่างประเทศ สิ่งนี้ช่วยให้โอกาสในการวางแผนภาษีดีขึ้นด้วยความสามารถในการส่งต่อความมั่งคั่งของคุณไปยังคนรุ่นต่อไปโดยไม่ต้องเสียภาษีจํานวนมาก ด้วยสองสัญชาติและถิ่นที่อยู่หลายแห่งคุณสามารถลดค่าภาษีของคุณได้อย่างถูกกฎหมายโดยอาศัยอยู่ในเขตอํานาจศาลที่เป็นมิตรกับภาษีหรือภาษีต่ํา อย่างไรก็ตามกิจการด้านภาษีระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและขอแนะนําอย่างยิ่งให้ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญก่อนทําการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับการจัดการภาษีของคุณ

ที่เกี่ยวข้อง: เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดด้วย CBI & RBI

ยกระดับสู่ไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา

การเข้าถึงจุดหมายปลายทางทั่วโลกมากมายโดยไม่ต้องขอวีซ่าจะเปิดโลกของการเดินทางที่หรูหราสําหรับวันหยุดการสํารวจและการช็อปปิ้ง อัพเกรดไลฟ์สไตล์ของคุณโดยผสมผสานการเดินทางเพื่อการทํางานและความสุขสัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือลิ้มลองอาหารใหม่และโรงแรมหรู

ครอบครัวและอนาคตของลูก ๆ ของคุณ

ความสามารถในการเดินทางโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการยื่นขอวีซ่าทําให้สามารถเข้าถึงบริการชั้นนําของโลกในประเทศอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้คุณสามารถเดินทางไปเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการศึกษาที่ดีที่สุดสําหรับคุณและครอบครัวของคุณ การเข้าถึงโอกาสระดับโลกเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับอนาคตของบุตรหลานของคุณ พวกเขาสามารถเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับสูงและใช้ประโยชน์จากการเดินทางที่ง่ายสําหรับปีช่องว่างประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและโอกาสทางการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ การรวมสิ่งนี้เข้ากับการกระจายสินทรัพย์ของคุณและภาษีมรดกที่ลดลงสามารถทําให้ลูก ๆ ของคุณประสบความสําเร็จแม้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ไม่มีข้อกําหนดด้านถิ่นที่อยู่ทางกายภาพ

ไม่มีข้อกําหนดในการเยี่ยมชมหรือถิ่นที่อยู่ด้วยหนังสือเดินทางเล่มที่สอง คุณไม่จําเป็นต้องเดินทางไปหรืออยู่ในประเทศใด ๆ ได้ตลอดเวลาแม้ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร คุณมีอิสระในการเดินทางอย่างสมบูรณ์และเมื่อถึงเวลาหนังสือเดินทางของคุณสามารถต่ออายุได้ที่สถานทูตของประเทศที่คุณถือสัญชาติ

ความพร้อมของถิ่นที่อยู่ถาวรที่สอง

การมีประเทศที่สองที่พํานักอยู่อาศัยอยู่เสมอทําหน้าที่เป็นกรมธรรม์ประกันภัยฉุกเฉินในกรณีที่คุณไม่สามารถอยู่ในประเทศบ้านเกิดของคุณได้อีกต่อไป วิกฤตการณ์ทางการเมืองความขัดแย้งภัยธรรมชาติและโรคระบาดเป็นเพียงสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันบางส่วนที่อาจเกิดขึ้นใกล้บ้านมากกว่าที่คาดไว้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์สูง ถิ่นที่อยู่ที่สองช่วยให้คุณและครอบครัวของคุณมีสถานที่ที่ปลอดภัยในการกลับไปหากคุณต้องการ การมีสิทธิพลเมืองเต็มรูปแบบในประเทศที่สองนี้หมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลกับสิทธิการดํารงชีวิตและการทํางานหรือการเข้าถึงบริการเช่นการดูแลสุขภาพและการศึกษา แน่นอนหากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากถิ่นที่อยู่ที่สองในสถานการณ์ที่ไม่ฉุกเฉินคุณสามารถทําได้ ใช้ประโยชน์จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เปิดบัญชีธนาคารอื่นพักในรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงระดับโลกและกระจายความมั่งคั่งของคุณไปทั่วพื้นที่ขนาดใหญ่

คุณจะไม่สูญเสียการเข้าถึงประเทศบ้านเกิดของคุณ

ความงามของสองสัญชาติคือคุณ (ในกรณีส่วนใหญ่) ไม่จําเป็นต้องสละสัญชาติของประเทศบ้านเกิดของคุณ แม้ว่าคุณจะต้องออกจากประเทศบ้านเกิดของคุณเป็นระยะเวลานานหรือเดินทางโดยใช้หนังสือเดินทางเล่มที่สองของคุณคุณยังคงรักษาสิทธิของพลเมืองในประเทศบ้านเกิดของคุณและตราบใดที่คุณใช้หนังสือเดินทางตัวจริงเพื่อเข้าและออกจากประเทศบ้านเกิดของคุณคุณจะไม่ประสบกับข้อ จํากัด การเข้าพักใด ๆ

กรมธรรม์ประกันภัยต่อความไม่มั่นคง

ความสําคัญของการลดความเสี่ยงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของการเชื่อมโยงกับที่เดียวไม่สามารถพูดเกินจริงได้ แม้แต่ประเทศที่ดูมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองก็สามารถประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอย่างฉับพลันเมื่อวิกฤตการณ์ในท้องถิ่นส่งผลกระทบไปทั่วโลก รัฐบาลสามารถจํากัดการเดินทางกับพลเมืองของตนได้ การห้ามเดินทางดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวของคุณหากเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่เหมาะสม การถือหนังสือเดินทางเล่มที่สองจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อ จํากัด ดังกล่าวได้ ประเทศอื่น ๆ สามารถวางข้อ จํากัด การเดินทางในบางสัญชาติได้ สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการตอบสนองด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นกับประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนไม่ดีในช่วงการระบาดใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้หรือด้วยเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับชาวรัสเซียอันเป็นผลมาจากสงครามในยูเครน รัฐบาลอาจกําหนดข้อห้ามดังกล่าวด้วยเหตุผลทางการเมืองล้วนๆ เพื่อส่งเสริมแนวคิดหรือนโยบายเฉพาะ และอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความมั่งคั่งของพลเมืองในประเทศที่ได้รับผลกระทบหากพวกเขาไม่มีทรัพย์สินในสถานที่อื่นหรือวิธีการเดินทางนอกข้อจํากัดที่กําหนด หนังสือเดินทางเล่มที่สองของคุณช่วยให้คุณเข้าถึงประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองในกรณีที่เกิดวิกฤตหรือความขัดแย้งใกล้บ้าน ในกรณีของโรคระบาดหรือการระบาดของความขัดแย้งมันสายเกินไปที่จะพิจารณาการถือสองสัญชาติเป็นทางออกเนื่องจากเวลาในการประมวลผลของการสมัคร การเตรียมพร้อมดีกว่าการถูกจับโดยไม่รู้ตัวจากปัญหาที่ไม่คาดฝัน ปัญหาเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องรุนแรงเท่ากับภัยพิบัติที่เปลี่ยนแปลงโลก ยกตัวอย่างสหราชอาณาจักรที่การรวมกันของสถานการณ์ทางการเมืองได้นําไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและการเฉยเมยทางการเมืองทําให้ผู้กําหนดนโยบายมีจุดมุ่งหมายในทิศทางที่ดูเหมือนสุ่มเสี่ยงซึ่งหนึ่งในนั้นกําลังย้ายไปยกเลิกสถานะที่เรียกว่า "ไม่ใช่ภูมิลําเนา" ซึ่งอาจบังคับให้ผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรต้องจ่ายอัตราภาษีสูงสุดของสหราชอาณาจักรที่ 45% จากรายได้ต่างประเทศของพวกเขานอกเหนือจากการจ่ายภาษีในเขตอํานาจศาลที่รายได้ถูกสร้างขึ้น ในขณะที่หนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักรมีความแข็งแกร่งทําให้สามารถเข้าถึงประเทศอื่น ๆ และเขตอํานาจศาลภาษีได้หลากหลาย แต่ไม่ใช่ทุกสัญชาติที่ได้รับประโยชน์นี้ การเพิ่มหนังสือเดินทางเล่มที่สองที่แข็งแกร่งขึ้นสามารถทําหน้าที่เป็นประกันการเปลี่ยนแปลงทางการคลังที่ไม่เอื้ออํานวยซึ่งรัฐบาลอาจแนะนํา

หนังสือเดินทางเล่มที่สองไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางแบบไม่ต้องขอวีซ่า แต่นําความคล่องตัวทั่วโลกการวางแผนฉุกเฉินและการกระจายความมั่งคั่งไปยังเขตอํานาจศาลมากกว่าหนึ่งแห่ง จึงช่วยลดผลกระทบของความเสี่ยงทางการเมืองภาวะเศรษฐกิจตกต่ําและภัยธรรมชาติ มันกลายเป็นความจําเป็นไม่ใช่ทางเลือกอย่างรวดเร็ว

เริ่มการสมัครของคุณกับเราวันนี้!

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างและหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนําของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

ทีม ที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานมืออาชีพ ของ Premier Consultancy เป็นที่รู้จักจากคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและเพื่อพัฒนาความเข้าใจอย่างเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ของลูกค้าเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย ด้วยการส่งมอบหนังสือเดินทาง 500+ เล่มให้กับลูกค้าที่พึงพอใจอย่างยิ่งเรามีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงที่หามาได้ยากของเราในฐานะผู้ให้บริการตรวจคนเข้าเมืองระดับโลก