facebook-pixel อันตรายจากราคา "ดีเกินจริง"
สวัสดีเราจะช่วยคุณได้อย่างไร?
8 มกราคม 2024

เนื่องจากตลาด CBI ยังคงดึงดูดบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงด้วยเงินเพื่อลงทุน จึงดึงดูดผู้คนที่พยายามใช้ประโยชน์จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นและทํากําไรอย่างรวดเร็ว ตลาดการลงทุนด้านการย้ายถิ่นฐานเต็มไปด้วยข้อเสนอของโปรแกรม โดยแต่ละโปรแกรมมีข้อกําหนดและผลประโยชน์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ซับซ้อนและไม่สามารถนําทางได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของตัวแทน ตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับการอนุมัติโดยตรงจากรัฐบาลที่เสนอโปรแกรมหรือได้รับอนุญาตให้ดําเนินการในนามของตัวแทนที่ได้รับอนุมัติ 

มีบางสิ่งที่นักลงทุนควรทราบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมที่เสนอโดยตัวแทน ประการแรกคือค่าธรรมเนียมที่ต่ํากว่าอย่างมากสําหรับการจัดการแอปพลิเคชันกับโปรแกรม โปรแกรมได้กําหนดข้อกําหนดทางกฎหมายโดยละเอียดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการส่งเอกสารที่ถูกต้องซึ่งตรงตามภาระผูกพันของโปรแกรม การเตรียมและส่งไฟล์ในนามของลูกค้าต้องได้รับการจัดการอย่างพิถีพิถันและดูแลโดย ที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานและทนายความมืออาชีพ หากที่ปรึกษาเสนอราคาที่ต่ํากว่ามูลค่าตลาดก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาตั้งใจหรือสามารถดูแลใบสมัครที่ประสบความสําเร็จสําหรับลูกค้าของพวกเขาซึ่งใช้เวลาหลายเดือน การจัดการใบสมัครอย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากสําหรับที่ปรึกษา โดยมีเวลาที่จําเป็นในการตรวจสอบ แปล และตรวจสอบเอกสารอย่างถูกกฎหมาย ตลอดจนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของโปรแกรม ดังนั้น "ตัวแทน" ที่เสนอค่าบริการต่ําจึงไม่น่าจะดําเนินการนี้ได้ 

บ่อยครั้งที่นักต้มตุ๋นที่สวมรอยเป็นตัวแทนทํางานนอกสํานักงานชั่วคราวโดยมี "พนักงาน" ที่เกี่ยวข้องจํานวน จํากัด ทําให้การขอความช่วยเหลือทําได้ยากหากพวกเขาหายไปหลังจากล้มเหลวในการส่งมอบโปรแกรมที่สัญญาไว้ สําหรับนักต้มตุ๋นเหล่านี้ชื่อเสียงของพวกเขามีความกังวลเล็กน้อยสําหรับพวกเขาเนื่องจากพวกเขาไม่ได้พยายามสร้างฐานลูกค้าเพียงทํากําไรอย่างรวดเร็วจากตลาดที่กําลังเติบโต สิ่งนี้จะนําไปสู่การขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและค่าธรรมเนียม 

ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่ามีสัญญาการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้อ่านอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าที่ปรึกษามุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ที่ปรึกษาที่มีความรู้จะสามารถตอบคําถามใด ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครโดยละเอียดได้อย่างมั่นใจก่อนที่ลูกค้าจะสมัครใช้บริการ นอกจากนี้ องค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับอนุญาตจะมีบทวิจารณ์และคํารับรองที่ตรวจสอบได้จากลูกค้ารายก่อน ตลอดจนการแสดงตนบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง 

หากคุณกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สําคัญบริการระดับมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญและได้รับการควบคุมเป็นสิ่งจําเป็น นักลงทุนที่ประนีประนอมกับระดับการบริการเนื่องจากต้นทุนค่าธรรมเนียมอาจจบลงด้วยการสูญเสียเงินดาวน์และหากใบสมัครของพวกเขาถูกปฏิเสธจะไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าเมืองโดยโปรแกรมการลงทุน 

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับ การย้ายถิ่นฐานโดยการลงทุนโทรหาเราวันนี้และพูดคุยกับหนึ่งในที่ปรึกษามืออาชีพที่เชื่อถือได้ของเรา 

เริ่มการสมัครของคุณกับเราวันนี้!

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างและหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนําของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

ทีม ที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานมืออาชีพ ของ Premier Consultancy เป็นที่รู้จักจากคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและเพื่อพัฒนาความเข้าใจอย่างเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ของลูกค้าเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย ด้วยการส่งมอบหนังสือเดินทาง 500+ เล่มให้กับลูกค้าที่พึงพอใจอย่างยิ่งเรามีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงที่หามาได้ยากของเราในฐานะผู้ให้บริการตรวจคนเข้าเมืองระดับโลก