facebook-pixel สํารวจโอกาส Golden Visa ด้วย Crypto-Investments ใน UAE
สวัสดีเราจะช่วยคุณได้อย่างไร?
ตุลาคม 17, 2023

Cryptocurrency ซึ่งเป็นแบบอย่างของ Bitcoin และ Ethereum กําลังเร่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเวทีการลงทุนทั่วโลก บุคคลที่ร่ํารวยและนักลงทุนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกําลังกําหนดกลยุทธ์การลงทุนใหม่โดยแบ่งปันเงินทุนจํานวนมากในขอบเขตของสินทรัพย์ดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงนี้เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งรัฐบาลได้นําเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลมาใช้อย่างสุดใจโดยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนํานวัตกรรมและสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ จุดยืนที่ก้าวหน้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกี่ยวกับพรมแดนทางการเงินนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะอยู่ในระดับแนวหน้าของเศรษฐกิจโลกที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยเน้นย้ําถึงอิทธิพลที่เปลี่ยนแปลงของสกุลเงินดิจิทัลที่มีต่อภูมิทัศน์การลงทุนร่วมสมัย

Fintech Times & Gulf Business เน้นย้ําถึงการพัฒนาที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ MAG ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยร่วมมือกับ CoinMENA เพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลภายในดูไบ ความร่วมมือที่ก้าวล้ํานี้ขยายขอบเขตเพื่อรวม stablecoins เช่น USDT และ USDC โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของดูไบ

CoinMENA ซึ่งเป็น บริษัท ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากธนาคารกลางแห่งบาห์เรนเป็นแพลตฟอร์มที่ราบรื่นซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถรวมบัญชีธนาคารเข้ากับกระเป๋าเงิน CoinMENA ได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้เน้นย้ําถึงการนําสกุลเงินดิจิทัลมาใช้อย่างขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมือที่เป็นไปได้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่จับต้องได้

ความคิดริเริ่มนี้สอดคล้องกับปณิธานของดูไบในการวางตําแหน่งตัวเองให้เป็นศูนย์กลางสกุลเงินดิจิทัลระดับโลก ความทะเยอทะยานนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนจากการเปิดตัว 'ระบอบโทเค็น Crypto' เมื่อเร็ว ๆ นี้โดย Dubai Financial Services Authority (DFSA) และการจัดตั้ง Dubai International Financial Centre (DIFC) ซึ่งทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกํากับดูแลที่ดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลที่กําลังเติบโต

ตามรายงานของ Gulf News หน่วยงานกํากับดูแลสินทรัพย์เสมือน (VARA) ได้มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลและกํากับดูแลสินทรัพย์เสมือนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องภายในเขตปลอดอากรของดูไบยกเว้นศูนย์การเงินระหว่างประเทศดูไบ (DIFC) กฎระเบียบที่นํามาใช้ใหม่นี้กําหนดให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่ดําเนินงานภายในเขตปลอดอากรเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตจาก VARA และปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่กําหนด เป้าหมายที่ครอบคลุมของกรอบการกํากับดูแลนี้มีหลายแง่มุมโดยมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมนวัตกรรมและความก้าวหน้าภายในภาคสกุลเงินดิจิทัลที่กําลังเติบโต

วัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมของ VARA คือการปลูกฝังความรู้สึกปลอดภัยและความรับผิดชอบภายในตลาดสินทรัพย์เสมือนซึ่งจะช่วยป้องกันกิจกรรมการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นและลดความเสี่ยงสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ในการทําเช่นนั้นมันพยายามที่จะรักษาความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรม crypto ส่งเสริมความไว้วางใจในหมู่นักลงทุนและผู้ที่ชื่นชอบ

นอกจากนี้ การริเริ่มด้านกฎระเบียบนี้ยังเป็นก้าวสําคัญในการเสริมสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในภาคสกุลเงินดิจิทัล ด้วยการใช้ข้อกําหนดการออกใบอนุญาตและการปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เป็นมาตรฐาน VARA กําลังอํานวยความสะดวกในสภาพแวดล้อมที่ธุรกิจสินทรัพย์เสมือนถูกบังคับให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดซึ่งจะส่งผลให้ได้รับการคุ้มครองที่ดีขึ้นสําหรับผู้บริโภคและนักลงทุน

นอกเหนือจากด้านกฎระเบียบแล้วคําสั่งของ VARA ยังมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาภายในภาคการเข้ารหัสลับ โดยให้กรอบโครงสร้างสําหรับธุรกิจที่จะดําเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดโครงการที่เป็นนวัตกรรมและความสามารถไปยังเขตปลอดอากรของดูไบวางตําแหน่งเอมิเรตเป็นศูนย์กลางสําหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโดเมนสกุลเงินดิจิทัล สิ่งนี้พร้อมที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและกระจายเศรษฐกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อไป

วีซ่าทองคําและอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

โปรแกรม UAE Golden Visa เป็นโปรแกรมถิ่นที่อยู่ที่เป็นที่ต้องการสําหรับบุคคลและครอบครัวทั่วโลกมานานแล้ว ตามเนื้อผ้าวีซ่านี้ได้รับจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เฟื่องฟูของประเทศได้ดึงดูดนักลงทุนจํานวนมาก อย่างไรก็ตามการพัฒนาล่าสุดในจุดตัดของสกุลเงินดิจิทัลและอสังหาริมทรัพย์ได้เปิดช่องทางใหม่ที่น่าตื่นเต้นสําหรับผู้ถือ UAE Golden Visa ที่คาดหวัง

การกระจายความเสี่ยงและเกณฑ์การลงทุน

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สําคัญของ UAE Golden Visa คือเกณฑ์การลงทุนที่หลากหลายสําหรับผู้สมัคร ในอดีตการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นช่องทางหลักในการปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้ อย่างไรก็ตามการเกิดขึ้นของคุณสมบัติโทเค็นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้แนะนํามิติใหม่ให้กับโปรแกรมนี้ Tokenization ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อกรรมสิทธิ์แบบเศษส่วนในอสังหาริมทรัพย์โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล นวัตกรรมนี้ช่วยให้บุคคลสามารถกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในขณะที่ยังคงเป็นไปตามเกณฑ์การลงทุนของ UAE Golden Visa ช่วยให้นักลงทุนมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่งการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะและการยอมรับความเสี่ยง

เสริมสร้างฐานะการเงิน

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและให้ผลตอบแทนมากมายแก่นักลงทุนรายแรก การใช้กําไรจากการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์สามารถเพิ่มสถานะทางการเงินของแต่ละบุคคลได้อย่างมาก ความแข็งแกร่งทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนี้ทําให้พวกเขาเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจมากขึ้นสําหรับ UAE Golden Visa แทนที่จะชําระบัญชีการถือครองสกุลเงินดิจิทัลนักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้เพื่อรักษาความปลอดภัยในการพํานักระยะยาวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กลยุทธ์นี้ไม่เพียง แต่รักษาการลงทุน crypto ของพวกเขา แต่ยังช่วยให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ประโยชน์หลักของ Crypto Real Estate

ใบอนุญาตผู้พํานัก

 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้วยสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ต่างๆเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) สามารถให้ข้อได้เปรียบในการได้รับใบอนุญาตพํานักระยะยาว นี่เป็นประโยชน์ที่สําคัญสําหรับบุคคลและครอบครัวที่ต้องการสร้างสถานะถาวรมากขึ้นในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มันช่วยลดความยุ่งยากในกระบวนการของการเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงสิ่งอํานวยความสะดวกการดูแลสุขภาพและระบบการศึกษา

ผลตอบแทนที่ร่ํารวย

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ crypto มักจะให้ผลตอบแทนประจําปีที่น่าสนใจ ผลตอบแทนเหล่านี้อาจเป็นแรงจูงใจที่ร่ํารวยสําหรับนักลงทุนทําให้เป็นกิจการที่อาจทํากําไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกการลงทุนแบบดั้งเดิม

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

ความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่กว้างขวางของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ crypto สามารถประเมินค่าได้เมื่อพูดถึงการขายอสังหาริมทรัพย์ของคุณ พวกเขาสามารถอํานวยความสะดวกในการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างรวดเร็วช่วยให้คุณชําระบัญชีการลงทุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชั่นธนาคารเอกชน

สําหรับนักลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ crypto การเข้าถึงโซลูชันธนาคารเอกชนมักจะมีให้ โซลูชันเหล่านี้อาจรวมถึงการจัดหาเงินทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และตัวเลือกการให้กู้ยืมแบบกําหนดเองที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ความยืดหยุ่นของตัวเลือกการให้กู้ยืมเหล่านี้ตั้งแต่จํานวนที่น้อยไปจนถึงจํานวนเงินที่สําคัญกว่าทําให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถจัดหาเงินทุนให้กับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของคุณในลักษณะที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณ

การลงทุนที่ไร้รอยต่อ

หนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจที่สุดของอสังหาริมทรัพย์ crypto คือการรวมธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเข้ากับตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างราบรื่น นักลงทุนสามารถเพลิดเพลินกับสภาพคล่องได้ทันทีเมื่อซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ทําให้ง่ายต่อการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด นอกจากนี้ความพร้อมของบริการระดับพรีเมียมช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกแง่มุมของกระบวนการลงทุนได้รับการสนับสนุนอย่างดี

คําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับอสังหาริมทรัพย์ Crypto

  1. ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ในอุดมคติของคุณ
  • ค้นพบที่พักที่เหมาะสมซึ่งยอมรับสกุลเงินดิจิทัลเป็นตัวเลือกการชําระเงินผ่านรายชื่อหรือความช่วยเหลือส่วนบุคคล
  1. เจรจาข้อตกลง
  • มีส่วนร่วมในการเจรจาราคาและสรุปเงื่อนไขกับผู้ขายหรือผู้พัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและโปร่งใสเพื่ออํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม
  1. เงินทุนที่ปลอดภัยใน Escrow
  • โอนสกุลเงินดิจิทัลของคุณจากกระเป๋าเงินของคุณไปยังบัญชีเอสโครว์ของพวกเขา พวกเขาจะแปลงเป็นสกุลเงินเฟียตในอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดและเก็บไว้จนกว่าข้อตกลงจะถูกปิดผนึก
  1. นําทางพิธีการทางกฎหมาย
  • กรอกเอกสารและเอกสารทางกฎหมายที่จําเป็นกับกรมที่ดินดูไบซึ่งได้รับคําแนะนําจากความเชี่ยวชาญของพวกเขาเพื่อกระบวนการลงทะเบียนและการตรวจสอบที่ราบรื่น
  1. อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ
  • รับเอกสารการเป็นเจ้าของและกุญแจของคุณ พวกเขาจะจัดการการโอนเงินไปยังผู้ขายหรือผู้พัฒนาและส่งมอบทรัพย์สินให้กับคุณ

บทสรุป

การควบรวมกิจการของสกุลเงินดิจิทัลและภาคอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กําลังปรับภูมิทัศน์การลงทุนโดยขยายช่องทางที่ไม่เหมือนใครสําหรับนักลงทุนทั่วโลกในการเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เฟื่องฟูในขณะที่ได้รับประโยชน์จาก UAE Golden Visa ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ด้วยการก้าวขึ้นของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลความสัมพันธ์ทางชีวภาพระหว่าง crypto และอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถือเป็นคํามั่นสัญญาของอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันเสริมสร้างทั้งนักลงทุนและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ภายในเอมิเรตส์

โลกทั้งสองยืนหยัดที่จะเจริญรุ่งเรืองและตอกย้ําจุดยืนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในฐานะศูนย์กลางการลงทุนและเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งขยายโอกาสสําหรับผู้ที่เลือกที่จะมีส่วนร่วมในการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้

เริ่มการสมัครของคุณกับเราวันนี้!

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างและหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนําของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า

ทีมที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานมืออาชีพของ Premier Consultancy เป็นที่รู้จักในด้านคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและเพื่อพัฒนาความเข้าใจที่เห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ของลูกค้าเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมาย หลังจากส่งมอบหนังสือเดินทาง 500+ เล่มให้กับลูกค้าที่พึงพอใจอย่างมากเรามีความภาคภูมิใจในชื่อเสียงที่หามาได้ยากในฐานะผู้ให้บริการตรวจคนเข้าเมืองระดับโลก